UTBILDNING, AKTIVITETER

Målarskolan Forum Malmö 1963-1965.

Grafikskolan Forum Malmö 1965-1971

Gästdocent Australian National University, School of Art Canberra 1992

Gästdocent Universitetet Greifswald 1994, 95

Gästlärare Icelandic School of Art Reykjavik 1998.